Een voorzitter en twee leden voor de Cliëntenraad

Scroll to content

Functieomschrijving

Gelijke en eerlijke zorg creëren, dat is waar Mindler voor staat. Wij vinden dat iedereen goede psychische hulp verdient. Ongeacht inkomen of woonafstand. Wij brengen digitale techniek en professionele zorg samen. Dit maakt effectieve behandelingen voor iedereen mogelijk.

Onze organisatie, die zijn oorsprong kent in Zweden, heeft in het afgelopen jaar maar liefst met 30.000 consulten mensen succesvol voortgeholpen. Als grootste online GGZ-aanbieder in Zweden staan we nu ook klaar voor de mensen in Nederland. Sinds een jaar bieden wij volledig online GGZ zorg, waarbij wij zoveel mogelijk regie geven aan de cliënt. Om dit verder op organisatorisch vlak te borgen zoeken wij invulling voor onze Cliëntenraad.

Voor onze WTZi instelling zoeken wij een:

Een voorzitter en twee leden voor de Cliëntenraad

Wat ga je doen?

De Cliëntenraad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan de kwalitatief goede dienstverlening en brengt, over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. De Cliëntenraad komt circa 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. De raad bestaat uit 3 personen, inclusief de voorzitter. De raad overlegt periodiek met de Raad van Bestuur van Mindler en jaarlijks met de Raad van Toezicht.

Wat zijn de eisen?

  • Je hebt directe ervaring hebben met de zorg- en dienstverlening van Mindler B.V. (als cliënt of verwante van een cliënt bij Mindler)
  • Je kan alle gemeenschappelijke belangen van onze cliënten behartigen en kunt ook onderscheid maken tussen enerzijds het belang van de cliënt en van de instelling en anderzijds het persoonlijke belang en het belang van cliënten in het algemeen
  • Je hebt goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband) en goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
  • Natuurlijk heb je ook de tijd en energie hebben om je te kunnen verdiepen in de actuele ontwikkelingen binnen onze zorg en vergaderen hierover

Voor de rol van voorzitter vragen wij tevens:

  • Iemand die leiding kan geven aan de vergadering.
  • Een vermogen de leden te stimuleren tot een bijdrage.
  • In staat zijn om een functionele samenwerkingsrelatie met directie/ Raad van Bestuur op te bouwen.
  • In staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid).
  • In staat zijn de cliëntenraad intern en extern te vertegenwoordigen.
  • Overzicht hebben over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de zorginstelling.

Wat bieden wij?

Een leerzame functie waarbij je de kans krijgt om de zorg voor ons cliënten samen met ons nog beter te maken. Het betreft een vrijwilligersfunctie, maar natuurlijk worden gemaakte kosten t.b.v. de invulling van deze functie vergoed. We horen graag van je!

Soort dienstverband: Parttime

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

People you might work with

Netherlands

Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam Directions View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor